Strukturní analýza drog na bázi amfetaminu pomocí stolního FT-NMR spektrometru picoSpin 80 MHz

16. 1. 2015

S trochou nadsázky lze konstatovat, že důsledností a kvalitním technickým vybavením kriminalistů a celní správy zaznamenává černý trh s návykovými látkami expanzi v podobě nových či znovuobjevených derivátů těchto substancí. Příkladem pak může být skupina drog odvozených od amfetaminu, jejichž screeningové testování pomocí zaběhnutých technik může postrádat specifičnost. Pomohl by v takovém případě spektrometr NMR ve stolním uspořádání známý jako picoSpin?

Stolní spektrometr FT-NMR pS80
Stolní FT-NMR spektrometr picoSpin 80 MHz výrobce Thermo Fisher Scientific

Hojně používané techniky první volby v terénu bývají infračervená spektroskopie a tenkovrstvá chromatografie. Klíčovou vypovídací hodnotu má pro strukturní analýzu spektroskopie NMR a rozšíření stolního FT instrumentu picoSpin (dnes již ve verzi 80 MHz) i do těchto oblastí se vskutku nabízí. Díky permanentnímu magnetu odpadá použití kryokapalin a redukuje se tak hmotnost a rozměry stroje, elektrický příkon je též zanedbatelný. Rozpuštěný vzorek se zavádí do průtočné kapiláry s objemem v řádu desítek mikrolitrů, spotřeba vzorku se tedy minimalizuje.

Chemické struktury amfetaminu struktury.jpg
Chemické struktury vybraných amfetaminových derivátů vyskytujících se na černém trhu v podobě hydrochloridů či síranů.

Kolegové z Australské federální policie (AFP) testovali řadu sedmi derivátu amfetaminu (hydrochloridové a síranové soli, obr. 2) pomocí FT-NMR picoSpin 80 MHz. Připravili roztoky o koncentraci 250 mM v D2O (s přídavkem interní reference TMSP-d4), vzorky nadávkovali a proměřili 25 skenů (cca 6 min) od každého vzorku. Spektra s hodnotnými strukturními informacemi (viz poslední obrázek) není třeba komentovat, jsou impozantní. V případě zájmu o celý aplikační list nás neváhejte kontaktovat.

spektrometr NMR_spektra.jpg

1H NMR spektra (82 MHz) amfetaminů, 25 skenů, 250 mM roztoky v D2O s přídavkem TMSP-d4 jako vnitřní reference.