Praha

(vedení společnosti)

Pragolab s.r.o.
Nad Krocínkou 55/285
190 00 Praha 9 - Prosek
Česká republika

Tel.: +420 284 813 020

Email: pragolab@pragolab.cz

IČO: 48029289
DIČ: CZ48029289

Firma zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14590

Zobrazit na mapě

Kontaktní osoby

Brno

Pragolab s.r.o.
Jamborova 32/3181
615 00 Brno - Židenice
Česká republika

Tel.: +420 515 908 772

Email: brno@pragolab.cz

Zobrazit na mapě

Kontaktní osoby

Bratislava

PRAGOLAB s.r.o.
Drieňová 34/1712
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 243 294 436

Email: bratislava@pragolab.sk

IČO: 31352839
IČ DPH: SK2020325142

Firma zapísaná v O.R. Okresného súdu Bratislava I, Odd: s.r.o., vložka 5279/B

Zobrazit na mapě

Kontaktní osoby

Vedení společnosti

Bc. Ladislav Náměstek, ml.

namestekjr@pragolab.cz
+420 603 480 755
Jednatel společnosti

Ing. Ladislav Náměstek

namestek@pragolab.cz
Prokurista, dále i prodej chromatografie, MS, LIMS, Automatizace, Lyofilizace

Ing. Hana Náměstková

namestkova@pragolab.cz
Prokuristka, Vedení ekonomické agendy, Zástupce vedení pro jakost

Management společnosti

Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

placek@pragolab.cz
+420 733 656 164
Manažer prodeje – chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Ing. Martin Kopecký, Ph.D.

kopecky@pragolab.cz
+420 736 622 585
Manažer prodeje – optická mikroskopie a příprava vzorků

Jiří Jirsa

jirsa@pragolab.cz
+420 602 210 918
Manažer servisního oddělení

Ing. Karel Voldřich

voldrich@pragolab.cz
+420 770 162 883
Manažer prodeje – anorganická a fyzikální analýza 

Ing. Jan Ropický

ropicky@pragolab.cz

Finanční manager

Praha obchod

Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

placek@pragolab.cz
+420 733 656 164
Hmotnostní spektrometrie LC-MS

Ing. Magdalena Voldřichová

voldrichova@pragolab.cz
+420 603 289 373
Chromatografie, MS, AOX, TS, TN, TX, EA, UV-VIS, Automatické spektrometry, Automatizovaná příprava vzorků

Bc. Zuzana Snížková

snizkova@pragolab.cz
+420 603 503 886 
Chromatografický a jiný spotřební materiál

Ing. Petra Volfová, Ph.D.

volfova@pragolab.cz
+420 775 400 870
Fyzikální metody (viskozita, extruze, sorpce, porozita, termická analýza, velikost částic a další)

Ing. Ivana Burianová

burianova@pragolab.cz
+420 736 622 584
Produktový specialista - ICP UV-VIS

Ing. Martin Kopecký, Ph.D.

kopecky@pragolab.cz
+420 736 622 585
Optická mikroskopie - Life Science, Průmysl 

Mgr. Jakub Karas

karas@pragolab.cz
+420 775 853 051
Optická mikroskopie - Life Science

Ing. Karel Voldřich

voldrich@pragolab.cz
+420 770 162 883
Anorganická a fyzikální analýza

Ing. Jiří Dalecký

dalecky@pragolab.cz
+420 603 523 720
UV-VIS, Centrifugy, Laboratorní lyofilizátory, Termostaty, Ultrazvuk

Bc. František Zaleš

zales@pragolab.cz
+420 778 451 191
Automatizovaná příprava vzorků PAL, kvantitativní LC-MS

Praha servis

Ing. Jaroslav Staněk

stanek@pragolab.cz
+420 603 427 775
Chromatografie, Hg porozimetrie, Elementární analyzátory, TN, TS, TX, AOX

Mgr. Marek Harvila

harvila@pragolab.cz
+420 777 480 660
AAS, ICP

Aleš Hrádek

hradek@pragolab.cz
+420 603 503 885
Elementární analyzátory, GC, GC-MS, ASE

Mgr. Vojtěch Erban

erban@pragolab.cz
+420 778 447 947
XRF, OES

Ing. Tomáš Rohrbacher

rohrbacher@pragolab.cz
+420 736 622 636
Optická mikroskopie

Ing. Radim Kruliš

krulis@pragolab.cz
+420 770 148 990
HPLC, Iontová chromatografie, Automatické spektrometry

Jiří Jirsa

jirsa@pragolab.cz
+420 602 210 918
Manažer servisního oddělení

Rastislav Samek

samek@pragolab.cz
+420 778 754 498
Servisní technik

Realizace

Julie Ušáková

usakova@pragolab.cz
+420 603 427 766
Vedoucí oddělení realizace

Martina Fáčová

facova@pragolab.cz
+420 277 779 898
Realizace objednávek, Fakturace


Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Pragolab

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Pragolab

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012875
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Cíl projektu:

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jana Malinová

malinova@pragolab.cz
+420 277 779 897
Realizace servisních objednávek, Fakturace

Brno obchod

Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

placek@pragolab.cz
+420 733 656 164
Hmotnostní spektrometrie LC-MS 

Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.

novak@pragolab.cz
+420 778 757 972
Chromatografie, MS, Automatizovaná příprava vzorků

Mgr. Michaela Barycharová  

barycharova@pragolab.cz
+420 736 622 897
Chromatografický a jiný spotřební materiál

Ing. Viktor Škorík, Ph.D.

skorik@pragolab.cz
+420 730 150 776
Optická mikroskopie - Průmysl

Ing. David Petráš

petras@pragolab.cz
+420 770 124 494
UV-VIS, XRF, XRD, XPS, NMR, RVC, odstředivky, lyofilizátory, elektrochemie, ultrazvuk, termostaty, lázně, analyzátory plynů, analyzátory vody (pH, ORP a další)

Mgr. Lucie Krajcarová, Ph.D. 

krajcarova@pragolab.cz
+420 736 622 582
AAS, ICP, ICP-MS, XRF, UV-VIS, OEA

Ing. Ivana Eliášová

eliasova@pragolab.cz
Mateřská dovolená

Doc. RNDr. Pavel Janderka, CSc.

janderka@pragolab.cz
+420 731 612 330
AAS, ICP, ICP-MS, UV-VIS, XPS/ESCA, Elektrochemie

Mgr. Anna Pleskačová, Ph.D.

pleskacova@pragolab.cz
+420 736 622 219
Fyzikální metody (viskozita, extruze, sorpce, porozita, termická analýza, velikost částic a další)

Bc. František Zaleš

zales@pragolab.cz
+420 778 451 191
Automatizovaná příprava vzorků PAL, kvantitativní LC-MS

Brno servis

Mgr. Martin Tyleček

tylecek@pragolab.cz
+420 603 202 512
GC, GC-MS, Elementární analyzátory, Aplikační podpora na vybrané techniky

Ing. Martin Smrž

smrz@pragolab.cz
+420 775 852 959
Optická mikroskopie, Centrifugy, Lyofilizace, Termostaty a jiné

Bc. Radim Palkovský

palkovsky@pragolab.cz
+420 731 101 104 
AAS, ICP-OES, ICP-MS, UV-VIS

Ing. Jiří Maleček, Ph.D.

malecek@pragolab.cz
+420 778 427 088
HPLC, LC-MS, IC


Ing. Martin Raška

raska@pragolab.cz
+420 733 533 788
Automatické spektrometry, Centrifugy, Lyofilizace, Termostaty, Air monitoring, Viskozimetry, DVS, SEA

Ing. Jakub Lysoň

lyson@pragolab.cz
+420 603 213 683
HPLC, IC, TOC, Viskozimetry, Porozimetry

Vlastimil Šlopek

slopek@pragolab.cz 
+420 777 366 631
XRF, OES

Realizace

Julie Ušáková

usakova@pragolab.cz;
+420 603 427 766
Vedoucí oddělení realizace

Martina Fáčová

facova@pragolab.cz
+420 277 779 898
Realizace objednávek, Fakturace


Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Pragolab

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Pragolab

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012875
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Cíl projektu:

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jana Malinová

malinova@pragolab.cz
+420 277 779 897
Realizace servisních objednávek, Fakturace

Bratislava obchod

RNDr. Mariana Danková, PhD.

dankova@pragolab.sk
+421 903 459 596
prokuristka, MS, HRMS, molekulová spektroskopia (FTIR, Raman), spaľovacie techniky

RNDr. Monika Kondeková, PhD.

kondekova@pragolab.sk
+421 903 999 956
chromatografia (HPLC, IC, GC/GC-MS), lyofylizátory, predúpravné techniky

Ing. Sabína Lociová

lociova@pragolab.sk
+421 910 333 956
AAS, ICP, ICP-MS, XRF, UV-VIS, centrifúgy

Ján Gmitro

gmitro@pragolab.sk
+421 903 157 189
on-line merače hrúbok a povlakov Thermo Fisher Scientific

MVDr. Peter Neradil

neradil@pragolab.sk
+421 903 486 645
optická mikroskopia

Mgr. Pavel Škvára, PhD.

skvara@pragolab.sk
+421 903 131 131
chromatografický a iný spotrebný materiál

Mgr. Agneša Klemászová

klemaszova@pragolab.sk
+421 243 428 605
asistentka obchodného oddelenia

Bratislava servis

Ing. Rudolf Balla

balla@pragolab.sk
+421 903 459 597
chromatografia, AAS, ICP, elementárne analyzátory, centrifúgy, lyofilizátory

Štefan Manca

manca@pragolab.sk
+421 910 966 833
molekulová spektroskopia (UV/VIS, FTIR, Raman), elementárne analyzátory (spaľovacie techniky)

Bc. Adrián Bohuš

bohus@pragolab.sk
+421 903 955 355
optická mikroskopia

RNDr. Jozef Uhrovčík, PhD.

uhrovcik@pragolab.sk
+421 903 555 085
chromatografia, AAS, ICP, ICP-MS, fogging testery

Mgr. Matej Rumpel

rumpel@pragolab.sk
+421 903 504 062
iónová chromatografia

Ing. Peter Polóny

polony@pragolab.sk
+421 903 441 224
chromatografia

Realizácia

Ing. Jana Mezerová

mezerova@pragolab.sk
+421 243 294 436
realizácia a fakturácia tovaru, logistika

Silvia Shehatová

shehatova@pragolab.sk
+421 243 427 658
realizácia a fakturácia objednávok servisu, fakturácia tovaru

RNDr. Mária Chorváthová

chorvathova@pragolab.sk
materská dovolenka