KONEC PODPORY CHROMELEON 6

Vážení uživatelé chromatografického softwaru CHROMELEON 6, tímto Vám oznamujeme, že verze 6.8 SR 16 je konečnou verzí softwarové platformy CHROMELEON 6 a již není komerčně dostupná. Více zde… (odkaz na událost viz příloha) více

NOVINKA – rotační viskozimetr Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 3

Měřte s lehkostí! Rotační viskozimetr HAAKE ViscotesterTM 3 provádí spolehlivá měření viskozity v jednoduchém uspořádání. více

NOVINKA – Nová série modulárních reometrů Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ

Vysoká flexibilita a jednoduché používání pro každodenní kontrolu kvality! více

NOVINKA - VeriSpray

Revoluční iontový zdroj pro přímé dávkování vzorků do hmotnostního spektrometru více

NOVINKA – Triplus 500, autosampler pro headspace nástřik

Výrobce špičkových vědeckých i rutinních instrumentů Thermo Fisher Scientific přichází s novým, efektivně a moderně koncipovaným autosamplerem na HS nástřik. Odebraný podíl parní fáze ze vzorku je u Triplus 500 dávkovače veden přes vyhřívanou smyčku a - díky... více

NOVINKA – IC kolona Dionex IonPac AS32-Fast-4μm

Představujeme novou aniont-výměnnou kolonu pro iontovou chromatografii Thermo Scientific Dionex IonPac AS32-Fast-4μm pro analýzu polarizovatelných hydrofobních aniontů, polysulfonovaných aromátů, polythionátů, aromatických barviv, pigmentů, persulfátu a chloristanu v komplexních... více

NOVINKA - Moderní metody pro moderní dobu – Iontová chromatografi

Stále rostoucí počet monografií USP nyní přijímá metody založené na IC, které nahrazují starší a konvenční metody analýzy iontů. Využijte také výhod nejnovějších technologických vylepšení IC a modernizujte tak analýzu iontů. více

NOVINKA - Přehled předpisů, průzkumy a trendy v analýze materiálů pro styk s potravinami

Různé materiály, které se dostanou do kontaktu s potravinami se používají v celém výrobním řetězci. Může tak docházet k migrací (přenosu) chemických látek do potravin. Předpisy jsou složité, ale rozmanitost analytických technik poskytuje účinné nástroje pro sledování a... více