Společnost Thermo Fisher Scientific představila během 69. konference Americké společnosti pro hmotnostní spektrometrii (ASMS) ve filadelfské Pennsylvania Convention Center řadu novinek, které do České republiky a na Slovensko přináší prostřednictvím partnerské organizace Pragolab.

Světový lídr v analytické instrumentaci pokračuje jak v masivním vývoji softwarových utilit pro proteomické, metabolomické a lipidomické aplikace (nové verze Proteome Discoverer 3.0, Compound Discoverer 3.3, Lipid Search 5.0 a Biopharma Finder 5.0), tak i v mohutné expanzi dedikovaných biofarmaceutických hmotnostně spektrometrických systémů na bázi vysoce oceňované řady orbitrapů Exploris.

Nový Orbitrap Exploris MX Mass Detector cílí na rutinní nasazení do laboratoří napojené na vývoj a výrobu biofarmaceutických preparátů a v kombinaci s unikátním Vanquish UHPLC či Neo (nový zástupce nízko-průtokových kapalinových chromatografů s pracovním tlakem do 1500 bar a průtoky od 1 nl/min po 100 ul/min bez přestaveb) představuje silný nástroj v analýze monoklonálních protilátek, vakcín, fúzních proteinů či oligonukleotidů.

Obr%C3%A1zek1.jpg