Pragolab s.r.o. se stává výhradním distributorem elektrochemické instrumentace, potenciostatů a příslušenství z produkce firmy Bio-Logic SAS France pro Českou republiku a Slovensko. Francouzská firma Bio-Logic SAS je předním evropským i světovým lídrem v oblasti elektrochemické instrumentace.

Spektroskopie s dokonalou hardwarovou i softwarovou podporou

Využívá svých zkušeností s instrumentací pro rychlé kinetické metody, jak pokud jde o vývoj hardware - především při akvizici a zpracování signálu, tak i v oblasti potřebného softwarového vybavení s důrazem na uživatelky příjemné komunikační prostředí, zpracování dat a tvorbu reportů. Nezůstává jen u kompaktních systémů, ale nabízí rozsáhlý program doplňků pro různé modelové řady potenciostatů/galvanostatů a multikanálových potenciostatů/galvanostatů a bipotenciostatů, jako proudové a napěťové boostry, testovací stanice pro baterie, akumulátory a palivové články, rotační elektrody, křemenné elektrochemické mikrováhy.

Specialitou firmy Bio-Logic SAS je Elektrochemická impedanční spektroskopie - EIS s dokonalou hardwarovou i softwarovou podporou, včetně možnosti simulací, rozsáhlé volby „náhradních elektrických obvodů" a jejich databáze. Potenciostaty od Bio-Logic SAS standardně umožňují aplikovat rozsah frekvencí od 10 µHz do 1 MHz, volitelně až do 7 MHz. Rozsáhlá databáze aplikačních listů umožňuje potenciálnímu uživateli zhodnotit a nasměrovat na vhodné zařízení ze všech oblasti použití, od korozních studií, výzkum a testování sekundárních zdrojů proudů a baterií, až po všechny typy sofistikovaných elektrochemických a elektroanalytických aplikací základního i aplikovaného výzkumu, QC a QA laboratoří.

Dotazy a požadavky na informace směřujte přímo na naše prodejce.