Webinář XPS Simplified - série webinářů

Sledujte s námi na Vašem PC nebo na Vašem mobilu sérii webinářů, věnovaných nejnovější experimentální technice, instrumentaci a aplikacím, pro studium povrchů metodou XPS/ESCA.

28. 10. 2014: ESCALAB Multi-technique XPS
4. 11. 2014: K-Alpha+ Walk-up XPS
6. 11. 2014: Theta Probe Angle-resolved XPS

Plně automatizované, snadno ovladatelné XPS spektrometry pro unikátní vědecké projekty i pro rutinní analýzy a kontrolu povrchů, to jsou hlavní rysy XPS spektrometrů portfolia od Thermo Fisher Scientific. Od unikátního, plně automatizovaného systému K-Alpha , koncipovaného pro nejširší rozsah uživatelů a aplikací s ideálně vyváženými vlastnostmi, citlivostí, rozlišením, přes vysocecitlivý, multitechnicky konfigurovatelný XPS spektrometr Escalab 250Xi až k unikátnímu systému Theta Probe , který je jediným XPS spektrometrem speciálně navrženým pro studium ultra-tenkých filmů metodou paralelní, úhlově rozlišené XPS. Všechny tři XPS spektrometry volitelně i se zdrojem argonových atomových iontů i iontů argonových klastrů – MAGCIS.

Všude, kde je třeba studovat a charakterizovat povrchy kovů, slitin, geologických vzorků, keramiky, polymerů a jiných materiálů, včetně nanomateriálů, jejich povrchových defektů či multivrstevných systémů, Thermo Fisher Scientific XPS-portfolio nabízí řešení pro jakýkoliv problém.

Webinář XPS Simplified pro XPS spektrometry

Pro připojení k naší komunitě XPS a sledování webinářů se registrujte přímo na 'XPS Simplified 2014 Webinar Series'