Vysoká laťka nízkoprůtokových HPLC Thermo Scientific

Vanquish Neo výrobce Thermo Fisher Scientific se stal novým a jedinečným zástupcem nízkoprůtokových kapalinových chromatografů na platformě moderní řady Vanquish s tlaky do 1500 bar, s průtoky od 1 nl/min do 100 ul/min bez jakýchkoliv přestaveb, s implementovaným multifunkčním lineárním dávkovačem a s grafickým rozhraním pro snadnou diagnostiku a monitoring základních parametrů.

Obr%C3%A1zek1.png                                                          Obr%C3%A1zek2.jpg                                                Obr%C3%A1zek4.png
Obr. 1: Systém Vanquish Neo UHPLC.
Obr. 2: Sestava Vanquish Neo UHPLC s hmotnostním spektrometrem Orbitrap Exploris 480 osazeným systémem pro separaci na bázi iontové mobility FAIMS.
Obr. 3: Útroby systému Vanquish Neo UHPLC

Písty pumpy řazené v sérii s individuálním nezávislým pohonem a aktivním řízením průtoků s technologií ProFlow XR umožňují operovat v celém rozsahu nízkých průtoků až po běžné analytické využití. 

Autosampler doznal od předchozích generací řady významných vylepšení – oplachové kapaliny je možné volit až ze čtyř variant, princip nástřiku využívá split-loop design (někdy označováno jako flow-through needle) s natlakováním smyčky na úroveň systémového tlaku na koloně (Smart Inject) pro eliminaci tlakových propadů a výjimečnou stabilizaci retenčních časů. To zajišťuje specifický prvek s funkcí lineárního dávkovače (angl. metering device), který vedle aspirace a tlakování vzorku ve smyčce až na 800 bar nahrazuje i aditivní čerpadlo předchozí generace řady Ultimate 3000 pro oplach nástřikových cest a promývání trapovací kolonky. Implementace technologie Bottom Sensing Detection vyvinutá pro PAL systémy významně napomůže pro nástřik vzorku z velmi malého objemu (od 3 ul).

Obr%C3%A1zek3.png
Obr. 4: Schéma autosampleru se dvěma ventily, lineárním dávkovačem a smyčkou; 1 – zásobník vzorků, 2 – nástřiková smyčka, 3 – jehla, 4 – sedlo jehly, 5 – oplach jehly, 6 – čerpadla oplachových kapalin, 7 – oplachové kapaliny, 8 – nástřikový ventil (LV), 9 – oplachový ventil (RV), 10 – odpad, 11 – tlakový senzor, 12 – lineární dávkovač, 13 – promývací kapaliny, 14 – selekční ventil, 15 – čerpadla mobilních fází, 16 – analytická kolona.

Systém jde vstříc jak požadavkům proteomiků pracujících s velmi nízkými průtoky v řádu desítek nl/min, tak i pokrokovým vývojářům-analytikům, kteří nachází značné výhody ve snižování průtoků (a zvyšování citlivosti), zvláště v LC-MS aplikacích.

Obr%C3%A1zek5.png
Obr. 5: Schéma nástřikového a oplachového ventilu s ukázkou dopředného vymývání analytů z trapovací kolony (obdélník s šipkou), tj. nástřikový ventil v pozici 5-6. Zpětné promývání odpovídá pozici 1-2 a dávkování ze smyčky na trapovací kolonku pomocí lineárního dávkovače odpovídá pozici 1-6.

Ke stažení:

Pro další informace a aplikace nás neváhejte kontaktovat.