Vysoce citlivé a robustní LC-MS/MS řešení pro kvantifikaci nitrosaminových nečistot v metforminu


Po odhalení nepřípustných hladin nitrosaminových nečistot v lécích za poslední roky, musely regulační orgány po celém světě vydat striktní standardy pro analýzu léčiv, a to obzvláště u těch, které vznikají chemickou syntézou. Díky těmto standardům je možné kontrolovat obsah těchto genotoxických sloučenin v lécích. Abychom zaručili zdraví a bezpečí pacientů společně s kvalitou léčiv, je potřeba dodržovat interní standardy, kdy denní dávka přijatých nitrosaminů nesmí přesáhnout 30 ppb. Tyto přísné limity platí jak pro aktivní ingredience, tak i pro kompletní a dokončená léčiva.

Aby došlo k usnadnění analýzy těchto sloučenin, FDA publikovala několik validovaných LCMS metod pro stanovení a kvantifikaci nitrosaminů v různých lécích. I když primární screening byl proveden pomocí LC-ESI-HRMS metod, FDA vzhledem k robustnosti a široké dostupnosti hmotnostních spektrometrů na bázi trojitých kvadrupólů později pro kvantifikaci nitrosaminů v léčivech publikovala i alternativní LC-MS/MS metodu. Nicméně tato metoda byla validována pouze pro stanovaní N-nitrosodimethylaminu (NDMA) v rantidinu. Je tedy zřejmé, že bylo potřeba vyvinout další LC-MS/MS metody, které jsou schopné kvantifikovat několik nitrosaminových sloučenin najednou, jako je tomu například v již publikované aplikační nótě 65911 „Stanovení šesti nitrosaminových nečistot v lécích blokujících angiotensin II receptory pomocí LC-MS/MS“.

V celém článku si můžete dále přečíst o vysoce citlivých a robustních LC-SRM-MS metodách, které používají UHPLC systém Thermo Scientific Vanquish Horizon v tandemu s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu TSQ Quantis. Tyto dva přístroje jsou dostatečně citlivé pro kvantifikaci 10 nitrosaminů v metforminových lécích. Tato metoda funguje v HESI i APCI módu a kvantifikační limit pro všechny nitrosaminy je pod 10 ppb při použití HESI a pod 5 ppb při použití APCI. 

UHPLC.png
UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ Horizon a Thermo Scientific TSQ Quantis


Aplikace ke stažení zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.