28.5.2015

WEBINÁŘ - ICP-MS: Mocný nástroj pro stanovování organických a anorganických sloučenin v potravinách

Odkaz k přihlášení: webinar

V současné době společnost požaduje nové metody pro zajištění kvality a původu potravin. Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem je mocný nástroj pro analýzu velkého množství prvků (v případě iCAP Q 89 prvků periodické tabulky) ve stopovém a ultrastopovém množství. Ve vědecké oblasti sledování potravin bylo ICP-MS tradičně používáno pro monitorování živin v ultrastopovém množství a toxických prvků. Analýza organických molekul (např. proteinů) byla limitována na takové molekuly, které obsahují kovy, polokovy a několik málo nekovů v jejich struktuře. V minulosti ale bylo prokázáno, že tato analýza je proveditelná, když je cílový analyt označen prvkem, který lze detekovat pomocí ICP-MS.

Tento webinář bude zaměřen na aplikaci a výhody ICP-MS pro analýzu anorganických a organických materiálů (jako jsou např. mykotoxiny) v potravinách. Pro předvedení požadavků na analytickou metodiku bude využito vzorků vína, kakaa a mléka – příprava vzorky, možné interference atp. Zároveň bude ba těchto vzorcích ukázána schopnost ICP-MS poskytnout informaci o kvalitě, bezpečnosti a původu potravin.