19.9.2021 - 22.9.2021

KONFERENCE – Česká chromatografická škola – HPLC 2021

Datum: 19. – 22. 9. 2021
Místo: Vinařství u Kapličky  
Registrace a další informace: zde
Program konference: zde

HPLC_2021.png

Vážení zákazníci,

jako hrdý generální partner Vás srdečně zveme na 8. ročník odborné konference "Česká chromatografická škola - HPLC 2021", kterou pořádá zapsaný spolek Česká chromatografická škola a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Katedra analytické chemie ve spolupráci s projektem STARSS (reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 spolufinancovaného z EFRR).

Vědecká konference "Česká chromatografická škola – HPLC" patří mezi pravidelná setkání odborníků pracujících v oblasti analytické chemie se zaměřením na separační metody, zejména HPLC/UHPLC, SFC a kapilární elektroforézu.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Váš tým Pragolab s.r.o. 

%C4%8CCH%C5%A0.png