12.5.2019 - 15.5.2019

KONFERENCE - Česká chromatografická škola - HPLC

Datum: 12. - 15. 5. 2019
Místo: Vinařství u Kapličky
Program: zde
Registrace a další informace: zde

Vědecká konference " Česká chromatografická škola - HPLC " patří mezi pravidelná setkání odborníků pracujících v oblasti analytické chemie se zaměřením na separační metody, zejména HPLC/UHPLC, SFC a kapilární elektroforézu.

7. ročník odborné konference "Česká chromatografická škola - HPLC 2019" pořádá zapsaný spolek Česká chromatografická škola a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Katedra analytické chemie ve spolupráci s projektem STARSS (reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 spolufinancovaného z EFRR).

VITATOX 2019