20.3.2019 - 21.3.2019

ŠKOLA HPLC - praktický kurz

Vážení přátelé, 
rádi bychom Vás pozvali na praktický kurz – škola HPLC, který pořádáme ve spolupráci s Českou chromatografickou školou v čele s předními lektory (a autory publikace Moderní HPLC separace v teorii a praxi) Lucií Novákovou a Michalem Doušou. 

Datum: 20. - 21. 03. 2019 
Místo: Pragolab s.r.o., Jamborova 32, Brno 
Pozvánka ke stažení zde

Přednášející: 
  • doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., FaF UK v Hradci Králové
  • Mgr. Michal Douša, Ph.D., Zentiva Praha

           skola_HPLC.jpg

Orientační program

1. den
9.00 praxe v HPLC 
  • úvodní přednáška – instrumentace v HPLC, mobilní fáze, kolony, příprava stroje pro analýzy
  • praktická část - průtok, tlak, rozdíl gradientu MeOH a ACN, geometrie kolon vs. průtok, typy kapilár, analýza modelové směsi
13.00 oběd 
13.30 troubleshooting 
  • přednášky a cvičení, simulace - problémy systémového tlaku a základní linie, problémy retenčního času a plochy píku, problémy chromatogramu
17.30 diskuze a rady, zakončení prvního dne 

2. den
9.00 vývoj chromatografické metody 
  • úvodní přednáška – vývoj metody od A do Z
  • praktická část - separace směsí neutrálních, kyselých a bazických látek
13.00 oběd
13.30 předání certifikátů, zakončení kurzu 
  • pomoc při řešení konkrétních HPLC úkolů a problémů účastníků

Cena kurzu: 7.900 Kč bez DPH. Cena zahrnuje kurzovné, studijní materiály a obědy. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Maximální počet účastníků kurzu je 10, a proto prosíme o včasnou registraci. 

  • v průběhu kurzu budou účastníkům k dispozici teplé i studené nápoje stejně jako výběr sladkého pečiva, sendvičů či baget
  • praktická část bude prováděna na uHPLC systému Vanquish Flex, Thermo-Dionex
Na setkání se těší 
pracovníci firmy Pragolab s.r.o. 

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů poskytuji své osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti a e-mailový kontakt) dobrovolně a uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely informování se o seminářích a školeních společnosti Pragolab s.r.o., a možné účasti se na nich. Semináře a školení jsou určené na prezentaci a prodej nových produktů společnosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí těchto osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Souhlas je možné kdykoliv odvolat na základě písemné žádosti.