TSQ Quantum XLS Ultra nový trojitý quadrupol od Thermo Scientific

Pragolab s.r.o. představuje nový trojitý kvadrupol od Thermo Scientific TSQ Quantum XLS Ultra zlatý standard GC-MS/MS zařízení. Díky precizním hyperbolickým tyčím lze systém provozovat v U-SRM režimu (Ultra high selective Selected Reaction Monitoring), který činí z této aparatury nástroj schopný pokrýt i ty nejpřísnější potřeby 'food safety', klinických i environmentálních laboratoří stejně jako forenzních, toxikologických, farmaceutických či metabolomických aplikací.