Syncronis jsou HPLC a UHPLC kolony , které využívají novou speciální metodu plnění kolon, poskytují vynikající reprodukovatelnost a skvělou kvalitu HPLC a UHPLC kolon. Každá kolona je individuálně testována.