Tepelná vodivost

O produktu

LFA/XFA - Laser Flash/Xenon Flash
Vzorek je umístěn vodorovně v peci, která je vyhřívána na definovanou teplotu. Při této teplotě je vzorek ozářen naprogramovanou pulsní energií (laser nebo xenonový blesk). Tento puls energie má za následek homogenní zvýšení teploty vzorku na horní vrstvě. Výsledný nárůst teploty horní vrstvy vzorku se měří vysokorychlostním IR detektorem. Tepelná vodivost je vypočtena z nárůstu teploty v závislosti na čase

HFM - Heat Flow Meter
Tento průtokoměr poskytuje rychlý a snadno použitelný nástroj pro stanovení tepelné vodivosti u materiálů s nízkou vodivostí, izolačních materiálů s vysokou přesností. Přístroj vyhovuje normám ASTM C518, JIS, ISO A1412 8301 a DIN 12667. Principem měření je umístění vzorku mezi teplé a studené desky a měření tepelného toku.

THB - Transient Hot Bridge
Příprava pevných vzorků je velmi jednoduchá: jedna rovná plocha ze dvou polovin vzorků je pro snímač postačující. Referenční nebo kalibrační měření není potřeba. Samozřejmostí THB je měření absolutních hodnot s velkou přesností. Senzory lze snadno vyměnit, jsou k dispozici jak pro laboratorní, tak pro použití v terénu.
THB měří zcela automaticky, software optimalizuje proces měření nezávisle, s cílem krátkého času a minimální nejistoty. Kromě toho neustále sleduje možný teplotní drift vzorku. Kromě naměřených hodnot, software vypočítá a zobrazí související nejistoty měření v souladu s mezinárodní normou ISO.