Magnetic Suspension Balance - MSB

O produktu

Magnetický závěs umožňuje gravimetrické měření v širokém rozsahu teplot, tlaků a atmosfér. Zařízení sestává z vah, senzoru a kontrolní jednotky pro záznam měřených hodnot.