Stopová analýza chlorfenolových sloučenin pomocí GC-MS TSQ 9610 na bázi trojitého kvadrupólu


Chlorfenolové sloučeniny se široce používají v průmyslové výrobě léčiv, zemědělských chemikálií a barviv. Jsou všudypřítomné v životním prostředí, protože se uvolňují prostřednictvím pesticidů, průmyslového odpadu nebo rozkladem chlorovaných sloučenin. Chlorfenoly vznikají také jako vedlejší produkty dezinfekce v pitné vodě. Deriváty chlorfenolu vykazují toxické vlastnosti včetně cytotoxické, mutagenní a kancerogenní aktivity. Substituce těchto sloučenin atomy chloru může následně zvýšit jejich toxicitu a prodloužit dobu bioakumulace v živých organismech. 

Vzhledem k toxicitě těchto chemických látek existuje na celém světě řada předpisů, které omezují expozici těmto látkám. Mezi ně patří metody EPA 604, 525 a 8270. Ty se však vztahují pouze na podmnožinu chlorfenolových sloučenin a nehodnotí riziko celé třídy sloučenin. Ohledně toxicity široké škály chlorfenolových sloučenin jsou k dispozici jen omezené informace. S rostoucí pozorností věnovanou těmto sloučeninám probíhá intenzivnější výzkum jejich toxických účinků. Proto je důležité vyvinout konzistentní, spolehlivé a „do budoucna odolné“ metody detekce těchto sloučenin na stopových a ultrastopových úrovních, aby byly splněny limity stále se vyvíjejících předpisů. V této práci byl analyzován rozšířený seznam chlorfenolových sloučenin ve vodě pomocí GC-MS/MS. Byla posouzena linearita, limity detekce, přesnost a správnost, aby bylo možné vyhodnotit výkonnost metody.

GC-MS/MS analýza

Pro analýzu byl použit hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem Thermo Scientific™ TSQ™ 9610 ve spojení s plynovým chromatografem (GC) Thermo Scientific™ TRACE™ 1610 a autosamplerem Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH. Hmotnostní spektrometr TSQ 9610 byl vybaven iontovým zdrojem Thermo Scientific™ Advanced Electron Ionization™ (AEI), který zajišťoval citlivost a robustnost na ultrastopové úrovni. Chromatografické separace cílových analytů bylo dosaženo pomocí GC kolony Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Dioxin 60 m x 0,25 mm x 0,25 um. Kompletní GC podmínky a SRM přechody naleznete v přiloženém aplikačním listu. 

Thermo%20Scientific%20TSQ%209610%2C%20GC
Thermo Scientific TSQ 9610, GC TRACE 1610 a autosampler TriPlus RSH SMART


Závěr

Výsledky získané v této studii ukazují, že GC-MS/MS systém Thermo Scientific TSQ 9610 s trojitým kvadrupólem v kombinaci s GC TRACE 1610 a autosamplerem TriPlus RSH představují spolehlivý, robustní a perspektivní nástroj pro analýzu chlorfenolů ve stopových a ultrastopových koncentracích ve vodě. 

Více se dozvíte zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.