Stanovení mykotoxinů v obilí s použitím QuEChERS a LC-MS/MS

4. 3. 2015

Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní, které se vyskytují na potravinách, zejména na produktech z obilí. Analýza mykotoxinů je velká výzva z důvodu velkého množství mykotoxinů (víc než 300) a jejich široké variabilitě fyzikálně-chemických vlastností.

Analýza mykotoxinů obili.png


V novém aplikačním listu je představen jednoduchý, rychlý a finančně efektivní přístup ke stanovení 16 mykotoxinů v potravinách z obilí s použitím QuEChERS při přípravě vzorků a k separaci HPLC kolony Thermo ScientificTM AccucoreTM aQ spolu s Thermo ScientificTM DionexTM UltiMateTM 3000 s MS detekcí trojitým kvadrupólem Thermo ScientificTM TSQTM.

Aplikační list najdete zde: AN-21121-SPE-LC-Acucore-aQ-Mycotoxins-Grain.pdf

Stanovení mykotoxinů v obilí s použitím QuEChERS a LC-MS/MS quechers.png