Speciační analýza pomocí IC-ICP-MS - typické aplikace a nastavení

09.02.2018

Obr. 1: – rýže, zelenina, chili, koření.


Rozlišit různé chemické formy daného prvků je v praxi stále více vyžadována, zejména pak v oblasti potravinářství, životního prostředí, farmaceutického i dalšího průmyslu. Různé formy daného prvků (specie) mohou mít různé fyzikální a chemické vlastnosti a s tím spojenou toxicitu. Jejich celkový obsah již tedy v současné době není dostačující informací.

Jednotlivé formy se od sebe musejí nejprve oddělit (separovat) a následně detekovat. Jedním z přístupů takto prováděné speciační analýzy je separace různých chemických forem pomocí iontové chromatografie (IC)  a jejich následná detekce až na stopové úrovni pomocí ICP-MS .

Thermo Scientific, výrobce špičkových iontových chromatografů  i ICP-MS , nabízí kompletní řešení pro speciační analýzu. Plně funkční propojení IC a ICP-MS je ovládáno univerzálním softwarem Qtegra ISDS s pluginem ChrmoControl.

propojení IC a ICP-MS

Obr. 2 – Qtegra s integrovaným pluginem Chromcontrol.

Metoda IC-ICP-MS je široce rozšířená v mnoha aplikacích. Vývoj metody a nastavení optimálních parametrů měření je stěžejní pro úspěšnou separaci a zisk správných kvantitativních výsledků.

Metoda IC-ICP-MS iCAP RQ a ICS 5000.

Obr. 3 – iCAP RQ a ICS 5000.

Nahlédněte do souhrnné brožury aplikačních poznámek, v níž jsou přehledně popsány veškeré důležité metodické informace ke speciační analýze As, Br, Cr, I a Hg v různých matricích.

Brožura ke stažení zde.

Více informací zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat ( krajcarova@pragolab.cz, placek@pragolab.cz ).