Sigma Laboratory Centrifuges

sigma_logo.png

Ve výrobním závodě společnosti Martin Christ v Osterode am Harz se centrifugy společně s lyofilizátory započali vyrábět již v roce 1947, tedy před více než 65 lety. V roce 1975 byla založena společnost SIGMA Laborzentrifugen sesterská společnost fy. Martin Christ.

Společnost SIGMA nabízí široké spektrum laboratorních centrifug vybavených jak úhlovými tak výkyvnými rotory a dalším příslušenstvím. Centrifugy ve velikosti od mikrocentrifug po sálové centrifugy jsou dodávány ve verzi chlazené, nechlazené a také i vyhřívané. Podle individuálních požadavků zákazníka je také možné vyrobit centrifugu podle jeho potřeb. Velký důraz je při konstrukci a výrobě centrifug kladen na jejich funkční spolehlivost a provozní bezpečnost (testování odolnosti rotorů, rotorové komory a víka centrifugy proti deformaci). Chlazené centrifugy Sigma jsou osazeny výkonným chladicím systémem, a tak výrobce může garantovat max. teplotu v rotorové komoře pro všechny typy rotorů do 4° C. 

Dlouhodobá provozní spolehlivost a bezpečnost umožňuje celosvětově využívat centrifugy SIGMA v rozmanitých oblastech jako jsou: farmaceutický a biochemický výzkum, laboratoře klinické biochemie a životního prostředí a také při analýze pohonných hmot.

Rodinná, sesterská spolupráce společností Martin Christ a Sigma Laborzentrifugen vytváří synergický efekt, který přispívá k vývoji v obou výrobních komoditách a tak přirozeně přináší prospěch zákazníkům obou společností. 

Odkaz na stránky dodavatele: Sigma Laboratory Centrifuges