Martin Christ Freeze Dryers

christ_logo.png

Společnost Martin Christ zahájila výrobu lyofilizačních zařízení v roce 1947 ve svém závodě v Osterode am Harz, Německu. Výrobní program zahrnuje produkci laboratorních, poloprovozních/pilotních a výrobních lyofilizátorů a také rotačních (centrifugačních) vakuových koncentrátorů.

Lyofilizace je laboratorně využíváno především k šetrnému zakoncentrování teplotně citlivých vzorků. Průmyslově je lyifilizační proces využíván ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu a také např. při výrobě nanomateriálů a biopreparátů. Společnost Martin Christ se po celou dobu své existence snaží plnit široké spektrum aplikačních požadavků svých zákazníků, což se jí daří plnit soustavné inovaci svých výrobků. To jí umožňuje být již po dobu více než 65 let jedním z uznávaných výrobců lyifilizačních zařízení a dodávat je celosvětově na trh v kvalitě Made in Geman.

Odkaz na stránky dodavatele: Martin Christ Freeze Dryers