Robustní a citlivá metoda pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě pomocí nového GC/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je prokázat vhodnost robustní a citlivé analytické metody pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě ve zkušebních analytických laboratořích, které cílí na zvýšení produktivity a návratnosti investic.

Tabulka%20I.JPG


Pesticidy jsou v zemědělství hojně používány k ochraně plodin, a to soukromě i komerčně. Jejich použití se neustále rozšiřuje, což představuje rizika pro lidské zdraví a pro životní prostředí. Kvůli různým chemickým a fyzikálním vlastnostem pesticidů je zde potřeba vyvinout obecnou metodu, kterou lze použít na různorodý seznam analytů v různých typech matric. Vývoj takové metody vyžaduje velké úsilí a pracný postup validace.

Rychlá, citlivá a robustní metoda pro multireziduální analýzu pesticidů pomocí GC-MS/MS byla vyvinuta s cílem řešit výzvy analytických zkušebních laboratoří optimalizací čtyř kritických parametrů.

Experiment:

Při těchto experimentech byl použit hmotnostní spektrometr Thermo Scientific™ TSQ™ 9610 (trojitý kvadrupól) s Thermo Scientific™ NeverVent™ AEI (Advanced Electron Ionization) ve spojení s Thermo Scientific™ TRACE™ 1610. GC systém byl vybaven Thermo Scientific™ iConnect™ Thermospray SSL (iConnect TSI) injektorem. Iontový zdroj NeverVent AEI poskytuje vysokou citlivost a zvýšenou robustnost pro stopové a ultrastopové detekce a kvantifikace pesticidů. Díky rozšířenému dynamickému rozsahu a životnosti, které poskytuje detektor Thermo Scientific™ XLXR™, je TSQ 9610 GC-MS/MS systém pro tuto analýzu ideální volbou. Technologie NeverVent umožňuje vyjmout zdroj, vyměnit kolonu a filament bez porušení vakua, což vede k minimalizaci prostojů. Jedinečná technologie Thermo Scientific™ EvoCell poskytuje rychlost přechodu až 800 SRM/s a umožňuje uživatelům naplánovat několik tisíc unikátních SRM přechodů bez snížení citlivosti.

TSQ%209610%20a%20TRACE%201610.png
Obr 1. Thermo Scientific TSQ 9610 a TRACE 1610Závěry

Výsledky těchto experimentů ukazují, že optimalizovaná metoda umožnila stanovit cca 350 pesticidů, což představuje vhodné analytické řešení pro zkušební analytické laboratoře, které hledají lepší produktivitu a jisté výsledky.

Přečtěte si více o optimalizaci kritických parametrů, zvýšení citlivosti a robustnosti a o tom, proč je Thermo Scientific™ TSQ™ 9610 s jeho unikátními technologiemi tou ideální volbou.

Pro více informací kontaktujte, prosím, Ivanu Eliášovou eliasova@pragolab.cz.