HAAKE Viscotester 550

O produktu

Viskotestr 550 již není dostupný, je nahrazen novým produktem Viscotester iQ .

Rotační viskozimetr HAAKE Viscotester 550 (VT 550) je navržen pro rychlé a přesné měření viskozity a tokových vlastností kapalných a polotuhých látek.

Je využíván zejména pro kontrolu kvality. Jeho široké použití je dáno množstvím měřících senzorů a možností nastavení rychlostí otáček od 0,5 do 800 min -1. Díky tomu nezáleží, jestli je měřená látka podobná oleji, barvě, keramické suspenzi, čokoládě, krémům nebo PVC plastisolu. Výsledky jako viskozita, smykové napětí, smyková rychlost, mez toku a teplota jsou zobrazeny na digitálním displeji. Naměřená data je možné tisknout přímým připojením k tiskárně nebo je možné přístroj připojit k počítači pomocí software RheoWin.