ICP-OES - iCAP PRO XPS

O produktu

iCAP PRO XPS (Thermo Scientific) umožňuje stopovou prvkovou analýzu v nejkratším možném čase díky optickému systému s vysokou propustností a detektoru CID nové generace – Thermo Scientific™ CID821. Výraznou úsporu času přináší i mód iFR (intelligent Full Range) s nímž lze měřit celý rozsah vlnových délek najednou. Pro nejnáročnější aplikace, které vyžadují nejvyšší možnou citlivost v UV oblasti spektra, například pro stanovení rtuti, antimonu nebo olova, lze navíc využít mód eUV (enhanced Ultra Violet). Tím je dosaženo velice dobré citlivosti vyhovující požadavkům norem. 

Vertikální orientace hořáku a umístění v korozivzdorném torch boxu poskytuje vynikající robustnost jak pro radiální, tak pro duální pozorování.  Proplachovaný echelle polychromátor a detektor typu CID nové generace poskytují vysokou propustnost světla, což vede k vynikajícím detekčním limitům.

Vnášecí a zmlžovací systém

 • Vzorek je nasáván pomocí 4-kanálové peristaltické pumpy. Lze tak zapojit např. online přidávání interního standardu nebo kit pro generování hydridů.
 • Systém je vybaven vnášecím systémem pro vodné vzorky, tedy standardní cyklonickou mlžnou komorou s koncentrickým zmlžovačem
 • Volitelně jsou k dispozici další kity, např. pro vnášení organických vzorků nebo HF odolný kit
 • Drain sensor – monitoring odvodu vzorku, odhalení případných netěsností a vypnutí systému pro zamezení ztráty vzorku

Vertikální ICP a interface

 • Plazmová hlavice (torch) je umístěna vertikálně u radiální i duální (radiální i axialní) konfigurace, je polorozebíratelná s vyměnitelným injektorem. Díky bajonetovému systému lze snadno vyjmout jednou rukou, vložením se ustaví v optimální poloze a plyny se napojí automaticky.  
 • Polovodičový volně běžící RF generátor s frekvencí 27,12 MHz s indukční cívkou chlazenou vodou
 • Plazmové plyny jsou řízeny přesnými regulátory typu MFC s laditelným průtokem
 • K dispozici je přídavný MFC pro vnášení dalších pracovních plynů, např. čistého kyslíku nebo vzduchu pro analýzu organických látek, nebo argonu jako stínícího plynu (sheath gas)
 • Torch box – ICP je umístěno v korozivzdorném prostoru - tzv. torch boxu přinášejícím mimořádnou stabilitu a odolnost
 • Emise záření vstupuje do optického systému přes keramické kóny pro radiální i axiální snímání
 • POP interface (Purge Optical Path) – interface a optická cesta je proplachována, záření vstupuje do optického tanku přes těsnící POP okénka

Optický systém

 • Echelle polychromátor v termostatovaném optickém tanku pro zajištění dlouhodobé stability a minimální potřeby rekalibrace
 • Zkřížená disperze hranolu a echelle mřížky pro separaci řádů spektra a dosažení rozlišení < 7 pm při 200 nm

Detektor

 • CID detektor nové generace (CID821) s možností náhodného přístupu na kterýkoliv pixel bez nutnosti destrukce signálu a s funkcí řízené integrace jednotlivých pixelů
 • 2048x2048 elementů
 • velikost pixelu 12 µm2 
 • pokrytí vlnových délek od 167.021 do 852.145 nm (iFR - Intelligent Full Range)
 • k dispozici je také mód se zvýšenou citlivostí prvků měřených v UV oblasti, tzv. eUV (enhanced Ultra Violet) pokrývající rozsah vlnových délek 167,021 až 240,000 nm

Software Qtegra ISDS

 • Thermo Scientific™ Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS)
 • snadno ovladatelná platforma, která umožňuje analytikům přidávat vlnové délky, vytvářet metody, analyzovat vzorky a následně zpracovávat data i během měření spektrometru.

Příslušenství:

 • lze vybavit autosamplery, autodilutory a dalším příslušenstvím výrobce CETAC Technologies nebo ESI