Absorpční spektrometr AAS - iCE 3500

O produktu

iCE 3500 AA spektrometr - Duální - plamen a pec - AA spektrometr s volbou standardní pece nebo pece se Zeemanovou korekcí. Funkce TV kamery ke sledování procesů v peci jsou standardní výbavou.

  • programově kontrolovaná výměna plamenové nebo spalovací analýzy bez nutnosti zásahu operátora
  • šestilampový samonastavovací karusel pro maximální optickou průchodnost
  • deuteriová korekce pozadí pro plamen a pec
  • Zeemanova korekce pozadí je volitelná pro použití pece
  • dvojpaprsková optika s duálním monochromátorem s Eschelle optikou
Ideální prvkový analyzátor pro vysoký výkon, velký počet vzorků s nutností střídání atomizačních technik.

iCE 3500 AA Spectrometr nedostižný výkon, flexibiltu a jednoduchost. Nový, inovovaný hořák zvyšuje kapacitu a přesnost stanovení v plameni. Dokonalý optický systém, inovativní vzhled a zaručená přesnost korekce pozadí zajišťuje bezkonkurenčně dokonalý analytický výkon.

Uživatelsky příjemné prostředí a ovládání software pomocí "kouzelníků" v prostředí programu Solaar (v nové verzi kompatibilní s MS Windows Vista) umožňuje i začátečníkům průchod všemi aspekty analýzy a poskytuje přidanou hodnotu funkcionality i zkušým uživatelům.

Skutečná automatizace využití plamene i pece

Spektrometr iCE 3500 umožňuje jednoduchým způsobem přechod od plamenové analýzy k peci, jednoduchým-programově ovládaným systémem zrcátka. Díky tomu je změna "plamen-pec" zcela automatická bez nutnosti zásahu obsluhy. Ustavení obou atomizačních zařízení je dokonalé, a tím je prokazatelně zvětšena produktivita a výkonnost. Další rozšířitelnost je možná o hydridovou jednotku VP100, elektrickou pec EC90, autodilutor ID100 a zejména o grafitovou pec GFS35 nebo GFS 35(Z) se Zeemanovou korekcí pozadí. Obě pece mají TV systém pro sledování procesů již jako součást standardního vybavení.