Příprava vzorků problematických lékových forem

14. 4. 2015
Společnost CambTEK vyvinula perfektní nástroj - RES - nejen pro stanovení obsahové stejnoměrnosti, ale též pro sledování odchylek ve složení tuhých a polotuhých lékových forem či farmaceutických doplňků. Eliminuje variabilitu výsledků plynoucí z manuální přípravy a proces extrakce vzorku detailně zdokumentuje.
Podívejte se na nejnovější záznam webináře o řešení automatizované přípravy problematických lékových forem na této adrese .

Automatizovaný systém přípravy vzorků