Preparativní LC kolony - Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific poskytuje kompletní portfolio analytických a preparativních HPLC kolon.

Kapalinová chromatografie v preparativním měřítku se používá k vyčištění a izolaci molekul, které jsou významné ve farmaceutickém, biofarmaceutickém a také souvisejícím chemickém průmyslu. Výroba vysoce čistých sloučenin v těchto odvětvích je čím dál tím důležitější.

Více informací o preparativních HPLC kolonách naleznete v brožuře a na stránkách Thermo Fisher Scientific.

HPLC%20columns.png