Práškový difraktometr EQUINOX 3000

O produktu

Nejmodernější a nejuniverzálnější vědecký práškový difraktometr v portfoliu Pragolabu. Klíčovým slovem je zde univerzálnost. V závislosti na použitém detektoru a příslušenství lze Equinox 3000 využít ke studiím s vysokým rozlišením, zpřesnění mřížek, dynamickým studiím aj.

Equinox%203000_obr1.png                             Equinox%203000_obr2.png 


Práškový difraktometr EQUINOX 3000 nabízí:
  • Měření v reálném čase přes 120° 2Theta
  • "real time" zobrazování difraktogramu
  • Automatické vyhledání píků
  • Dekonvoluce
  • Identifikace a kvantifikace fáze
  • Stupeň krystalinity
  • Mřížkové parametry, velikost krystalitu, deformace mřížky
  • Strukturní analýza
  • Volně šiřitelná databáze
  • Volitelné: ICCD, PDF2, nebo PDF4

LaB6%2010%20min_Equinox%203000_white.png
LaB6 prášek - reflexní mód, 10 min