Práškový difraktometr EQUINOX 1000

O produktu

Práškový difraktometr Equinox 1000 je jedinečným spojením stolního přístroje a 3kW generátoru. V kombinaci s Germaniovým monochromátorem lze měřit kα1 přechody a rozlišení je zcela dostačující pro SAXS analýzu. Přístroj lze vybavit 30-pozicovým měničem vzorků.
SampleChanger%2030_no%20bkg.png                            6%20pozicov%C3%BD%20changer_no%20bkg.png
                           
Práškový difraktometr EQUINOX 1000 nabízí:
  • Měření v reálném čase přes 110° 2Theta
  • "real time" zobrazování difraktogramu
  • Automatické vyhledání píků
  • Dekonvoluce
  • Identifikace a kvantifikace fáze
  • Stupeň krystalinity
  • Mřížkové parametry, velikost krystalitu, deformace mřížky
  • Strukturní analýza
  • Volně šiřitelná databáze
  • Volitelné: ICCD, PDF2, nebo PDF4

Si%20powder%202%20min_Equinix%201000.png


Si prášek - reflexní mód, 2 min

Ag%20behanate%2010%20min_Equinox%201000.
Ag behanát - reflexní mód, 10 min