Peptidové mapování monoklonálních protilátek po rozštěpení trypsinem

25. 3. 2015
Kapalinová chromatografie na reverzní fázi (RPLC) peptidů se běžně používá v biofarmaceutickém průmyslu, aby poskytla informace o povaze a kvalitě proteinových léčiv. RPLC v kombinaci s UV detekcí je běžná v stabilitních studiích, řízení procesů nebo řízení jakosti, kde jsou všechny důležité atributy peptidové sekvence odvozeny přímo z chromatogramu. UHPLC je preferovanější přístup, kdy vysoce účinné kolony poskytují dostatečné rozlišení k separaci peptidů, jejichž retenční časy se liší jen minimálně. Protože identifikace píku je založena pouze na retenčním čase, je požadována vysoká přesnost, aby se zabránilo nesprávné identifikace peptidu.

Ke stažení: Aplikační list