Oscilační reometrie

Výhody UV vytvrzovaných materiálů

UV tvrzené materiály získávají stále větší význam pro širokou oblast užití jako jsou barvy, inkousty, nátěry na papír, plasty nebo připevňování různých částí pomocí adheziv. Technologie UV tvrzení kombinuje technologické, ekologické a ekonomické výhody ve zpracování. Díky rychlým vytvrzovacím procesům lze zvýšit rychlost výrobního procesu. Odpadá nutnost post-procesu a potřeby velkého prostoru pro umístění dalších zařízení. Zároveň produkty založené na UV tvrzených materiálech nabízí vylepšení některých funkcí: hladkost a nezrnitost u tištěných materiálů, odolnost proti otěru atd.

UV vytvrzování a reologie

Vytvrzovací proces lze sledovat pomocí reologického měření, kde síťování odpovídá změně viskoelastických vlastností materiálu. Naměřená data poskytují představu o čase síťování nebo výsledné pevnosti struktury. REOMETRIE JE TECHNIKOU K CHARAKTERIZACI A KONTROLE VÝROBNÍCH PROCESŮ A KVALITY PRODUKTU. Trend zkracování času síťování vede k potřebě záznamu procesu v rozlišení milisekund.

Zařízení Thermo Scientific nabízí tři typy UV cel:

  • standardní cela pro univerzální aplikace
  • cela pro dvojí vytvrzování (termicky asistované UV vytvrzování)
  • speciální cela s flexibilním systémem pro umístění optiky

Rychlá oscilace

Z důvody potřeby zaznamenávat co nejpřesněji velmi rychlé vytvrzovací reakce vytvořila společnost Thermo Scientific techniku FastOsc. Tato metoda je založena na využití již naměřených dat k výpočtu hodnot G' a G''. V porovnání se standardní oscilací nečeká na celou „novou vlnu“, ale využije již naměřených dat. Metoda standardní oscilace pro první a druhé hodnoty G' a G'' užívá bodů 1-32 a 33-64. Metoda rychlé oscilace pro první a druhé hodnoty G' a G'' užívá bodů 1-32 a 2-33. Tato metoda je impementována v HAAKE MARS III.

Metodu FastOsc lze použít ve dvou módech:

  • CD-mód: přímá kontrola deformace
  • CS-mód: přímá kontrola napětí

Závěr

Díky metodě FastOsc je pro HAAKE MARS III dostupná pozoruhodná technika pro měření velmi rychle vytvrzovacích reakcí v režimu CD a CS. Portfolio dostupných UV cell umožňuje simulaci standardních procesů, procesů se zvláštním nastavením stejně jako termicky asistovaných UV vytvrzovacích procesů. Díky plně automatickému měření pomocí softwaru HAAKE RheoWin, který obsahuje kontrolu uzávěrky zdroje UV světla, jsou pro účely R&D a kontroly kvality zaznamenávány vysoce hodnotná data.

Oscilační časová závislost je vhodnou metodou k charakterizaci vytvrzování lepidel. Ukazuje přechod z tekuté do elastické formy materiálu. Výsledky reologického měření poskytují informace pro dávkování a aplikační vlastnosti, stejně jako dobu zpracovatelnosti, rychlost vytvrzování nebo čas potřebný k dosažení maximální síly vazeb. Použitím modulu Rheonaut může být reometr HAAKE MARS připojen k FTIR spektrometru pro simultánní záznam změn na molekulární úrovni během vytvrzování. Kombinace těchto dvou metod nezvyšuje pouze kvalitu získaných dat, ale také časovou a provozní efektivitu.