Fluorescenční zdroje

O produktu

Fluorescenční zdroje

Nejběžnějším zdrojem světla ve fluorescenčních mikroskopech jsou fluorescenční lampy čili výbojky. Často se používá rtuťová výbojka o výkonu 50 - 120 W nebo xenonová výbojka 75 - 100 W. Světlo vytvářené těmito zdroji má spojité spektrum, nicméně rtuťová výbojka má v rámci spektra pět jasně definovaných maxim. Obecně se nedá říci, která výbojka je lepší, protože se jejich schopnost vyvolat fluorescenci odvíjí od konkrétního fluoroforu. Rtuťová výbojka je např. lepší na excitaci DAPI a Hoechst barviv, xenonová lampa je preferována třeba pro zelené fluorescenční látky. Velmi kvalitním zdrojem světla pro fluorescenční mikroskopii jsou dále také LED diody, které jsou stabilní s dlouhou životností.

Metalhalidový fluorescenční zdroj Leica EL6000

  • Leica EL6000 externí zdroj fluorescence je ideální zdroj pro široké spektrum flurescenčního značení. Spktrum tohoto zdroje je velmi široké a umožňuje tak excitaci pro mnoho fluorescenčních barviv. 
  • Je použitelný pro steremikroskopy i pro klasické mikroskopy. 
  • Je plně podporován softwarem LAS i LAS X. 
  • Tato lampa má extrémní lifetime více než 2000 hodin provozu a bežně i více.

csm_EL6000_1_40_5a18fd6b13.png


Fluorescenční zdroje od jiných výrobců, především LED zdroje

  • Výrobci Sutter, CoolLED, Lumencor, Excelitas 
  • Pro více informací o těchto fluorescenčních zdrojích se informujete u obchodních zástupců. 
  • Tyto fluorescenční LED zdroje jsou velmi oblíbené především svou životností a rychlostí.
  • Lze je trigerovat a jsou velmi stabilní pro fluorescenční snímání.
  • Doporučujeme především pro dlouhodobé experimenty.

sta%C5%BEen%C3%BD%20soubor.png

364_main.jpg

sutter_instrument_logo.png

yie2w86T_400x400.jpeg