Element Finder - nový plugin pro Qtegra ISDS

Thermo Scientific, světový lídr ve vývoji a produkci vědeckých a analytických přístrojů, představil nejnovější inovaci rodiny optických emisních spektrometrů s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES), nyní označovanou jako iCAP 7000 Plus.

ICP-OES.jpg
iCAP 7000 ICP-OES

Software Qtegra ISDS je nyní rozšířená o zcela unikátní funkcionalitu, plugin Element Finder pro ICP-OES iCAP 7000 series.

Element%20Finder%2BPlasma%20Optimization

Element Finder eliminuje interference dříve, než o nich víte tím, že automaticky vybere vlnovou délku neovlivněnou potenciálním interferentem. Při výběru zohledňuje analyty a matriční prvky přítomné ve vzorku (ať už zadané operátorem manuálně, nebo vybrané automaticky po měření fullframe). Element Finder provede také automatickou optimalizaci měřících parametrů.

Element%20finder%20resultrs%20PrintScree

Pro zcela automatický chod využívá plug-in Element Finder měřícího modu Fullframe, což je záznam všech řádů spektra vzorku v plném vlnovém rozsahu přístroje - echellegram. Z něj Element Finder automaticky vybere vlnové délky vyhovující pro analýzu obsažených prvků. Element Finder dále automaticky optimalizuje měřící parametry na základě zjištěných/operátorem zadaných prvků.

Fullframe.png
Fullframe

Hlavní schopnosti pluginu Element Finder:
  • Vybere vlnové délky na základě předvýběru analytů a matričních prvků operátorem.
  • Identifikuje prvky přítomné v neznámém vzorku.
  • Optimalizuje parametry plazmatu na základě výsledků automatického výběru vlnových délek nebo zadání operátora.
Element Finder je ideálním řešením pro měření různorodých vzorků, pro identifikaci neznámých vzorků a jako pomocník méně zkušeným uživatelům při rychlém a ekonomickém vývoji metod.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat (krajcarova@pragolab.cz, janderka@pragolab.cz, marecek@pragolab.cz).