Nový inverzní plynový chromatograf - Surface Energy Analyser (SEA)

Společnost Surface Measurement System po více než desetileté zkušenosti s technikou inverzní plynové chromatografie (IGC) přichází na trh s novinkou SURFACE ENERGY ANALYSER .

  • SEA nahrazuje dosavadní model iGC-2000, který byl vůbec prvním komerčně dostupným IGC systémem. IGC je unikátní technika, která představuje pokročilé řešení při charakterizaci povrchových a sorpčních vlastností pevných látek, práškových materiálů, vláken, částic a tenkých filmů.
  • SEA se stává výkonným nástrojem ke stanovení povrchové energie, sorpčních tepel, povrchových acido-bazických interakcí, kohezních a adhezních sil, teploty skelného přechodu, adsorpčních izoterem, difúzních koeficientů, volné energie povrchu atd. To vše v širokém rozsahu teplot 15-150 °C, resp. 25-500 °Ca relativní vlhkosti 0-90 %.
  • SEA umožní získat důležité fyzikálně-chemické parametry, nutné pro výzkum a vývoj nových materiálů, léků, polymerů, nanokompozitů, textilií atd.

Bližší informace naleznete na www.thesorptionsolution.com .