NOVINKA - PGL TFECF BAP kit a PGL HFBCF BAP kit

Dobrá zpráva (zřejmě však pro metabolomiky a spol.),
po mnoha měsících společného úsilí s kolegy z BC v Českých Budějovicích si Vám dovolujeme nabídnout absolutní světovou novinku v analýze protických metabolitů centrálního metabolismu především v trikarboxylátovém cyklu, v návazných kataplerotických a anaplerotických reakcích, beta-oxidacích a jednouhlíkatém cyklu.

Jde o první dva kity PGL TFECF BAP kit a PGL HFBCF BAP kit, oba ve třech váhových modifikacích pro 200, 500 a 1000 analýz za velmi výhodných cenových podmínek. Tyto kity mohou být používány manuálně nebo můžeme rovněž nabídnout plně automatizované řešení (založené na CTC robotech) pro připojení k jakémukoliv GC-MS systému.

Vývoj těchto produktů byl podpořen TA ČR.  Další kity budou, jak věříme, následovat. Jsme připraveni poskytnout další informace na vyžádání.

Těšíme se na spolupráci.Good news (… for metabolomic scientists, et al.)
After many months of collaborative effort at Ceske Budejovice with colleagues from BC, we are ready to offer a world unique innovation for analysis of protic metabolites participating in the central metabolism, especially in the TCA cycle and the successive cataplerotic and anaplerotic reactions, the beta-oxidation and single carbon metabolism.

The first 2 kits are now available, PGL TFECF BAP and PGL HFBCF BAP, both in 3 versions for 200, 500 and 1000 analyses, for a very favourable price.

The kits can either be used manually or we provide a completely automated solution (based on CTC robot) when connected to any GC-MS system.

The development of these products has been supported by TA CR. We believe, development of more kits will follow soon.

Please don’t hesitate to contact us and request any additional information.

We are looking forward to cooperation.