Vyspělí novorozenci posilují řady Thermo Dionex

Vývojáři iontových chromatografů Thermo Dionex zbořili hranice mezi tradičně rozdělenými IC systémy a posunuli nižší a střední třídu instrumentů na úroveň špičky. Odpověděli tak na značnou poptávku zákazníků po cenově dostupné variantě aparatur schopné pojmout kolony s menší velikostí částic (vliv trendu UHPLC) a dosáhnout nižších detekčních limitů v analýze aniontů s uhličitanovou mobilní fází.

Rodina iontových chromatografů (viz obr. 1) dnes tedy čítá čtyři členy a každý z nich má své nenahraditelné místo. Po krasavci Aquion natáhnou ruku pracoviště, která nejsou zatížena velkým počtem vzorků k analýze anorganických aniontů či kationtů s vodivostní detekcí a zbrusu novým zařízením k potlačení vodivosti mobilní fáze, tzv. supresorem. Multifunkční Integrion naproti tomu zasáhne srdce jak laboratoří s vyšší průchodností vzorků tak i analytických center, kde se nespokojí jen s vodivostní detekcí a manuální přípravou mobilní fáze – našlapaný IC systém oplývá možnostmi volby detekce (vodivostní, UV, elektrochemická, MS) a umožňuje též využít elektrolytické generování mobilní fáze. Kapilární ICS-4000 ocení všichni, kteří se potýkají s minimálním objemem vzorků a modulární aparatura ICS-5000+ je určena nadšencům s požadavky na duální systém (např. analýza aniontů a kationtů z jednoho nástřiku), kombinaci kvarternárního čerpadla a generátoru mobilní fáze, kombinaci kapilární i standardní chromatografie případně 2D chromatografie s možností řady detekčních módů.

IC_obr1.jpg
Obr. 1: Rodinná fotografie iontových chromatografů Thermo Dionex.

 Drtivá většina rutinních laboratoří volí iontový chromatograf jako nástroj pro analýzu aniontů ve vodách a vždy stojí před rozhodnutím, zda-li zavést metodu založenou na standardní uhličitanové mobilní fázi nebo hydroxidové. Návodem je zpravidla požadovaný detekční limit (hydroxidová fáze vede k nižším detekčním limitům díky účinnosti suprese) a průchodnost vzorků (uhličitanová fáze se zpravidla připravuje manuálně, hydroxidová se generuje elektrolyticky i v gradientovém průběhu). Jde pak o volbu mezi IC aparaturou Aquion na uhličitanové bázi avšak s novým supresorem s vyšší účinností (viz obr. 2) a IC Integrion, který dokáže totéž, navíc pojme a tlakově zvládne 4 um kolony a může být osazen elektrolytickým generátorem mobilní fáze i ampérometrickým detektorem pro jednodušší analýzy mono- a disacharidů (příklady aplikací na Integrionu viz obr. 3).

IC_obr2.jpg
Obr. 2: Nové zařízení k potlačení vodivosti uhličitanové mobilní fáze (supresor) vede k 3-4 násobnému zmenšení hodnoty šumu základní linie.

Trend použití kolon s menší a menší velikostí částic stacionární fáze je výrazně zaznamenáván poslední desetiletí hlavně v HPLC, kdy úctyhodná hodnota velikosti 1,5 um u kolon Accucore Vanquish implementovaná do stejnojmenného UHPLC zařízení vede k excelentnímu průběhu Van Deemterovy křivky. Ne jinak je tomu u iontové chromatografie. S výraznější materiálovou limitací jsou zákazníci (zatím) uspokojeni pokrokem vývojem na úroveň velikosti částic 4,0 um. Vyšší a užší píky (viz obr. 4) stejně jako možnost „beztrestně“ zvýšit průtok mobilní fáze jasně poukazuje na fakt, že cesta vede tudy i v iontové chromatografii. A je jen na Vás, chcete-li jít s dobou a využít pro úspěchy své i Vaší laboratoře to nejlepší, co dnešní instrumentální svět nabízí.

IC_obr3.jpg
Obr. 3: Typické aplikace s využitím HPIC Integrion.


IC_obr4.jpg
Obr. 4: Použití stacionární fáze s částicemi o průměru 4 um a dopad na kvalitu IC separace.