NOVINKA - VeriSpray, revoluční iontový zdroj

   Společnost Thermo Fisher Scientific přichází na trh s unikátním iontovým zdrojem – elektrosprejem z nosiče podobnému papíru - s komerčním názvem VeriSpray, který kombinuje přípravu vzorku a jeho uchování s následným dávkováním do hmotnostního spektrometru. Pokud se potýkáte s rostoucím počtem vzorků v důsledku jejich složité úpravy či zdlouhavé chromatografie, bude pro Vás VeriSprey vhodným alternativním řešením.
   Analyzovaná směs (nejčastěji krev, moč či jakkoliv silně matricově zatížená kapalina) se umístí na speciální nosič podobný savému papíru a nechá se uschnout. Při vlastní analýze, kdy se suchá skvrna vzorku ovlhčí, vodivě spojí s kontakty elektrod a po vložení napětí elektrosprejovým efektem injektují ionty analytu do hmotnostního spektrometru typu trojitý kvadrupól, se sleduje vybraný MS/MS přechod v čase (po definovanou dobu v řádu desítek vteřin). Hodnota integrálu signálu v čase (neboli plocha píku tzv. chronogramu) je úměrná množství analytu ve vzorku. Tento efektivní a účinný analytický nástroj nachází uplatnění v aplikovaném klinickém a toxikologickém výzkumu i v řadě rutinních, mnohaset vzorkových studií látek biologického i průmyslového původu.
Destička s 24 terčíky pro nanesení analyzované směsi
Obr. 1: Destička s 24 terčíky pro nanesení analyzované směsi s názornou animací sprejování do MS.

VeriSpray osazen dávkovačem pro 10 destiček v kombinaci s trojitým kvadrupólem TSQ Altis
Obr. 2: VeriSpray osazen dávkovačem pro 10 destiček v kombinaci s trojitým kvadrupólem TSQ Altis zvládne zpracovat 240 vzorků za cca 8 hodin.

Ukázka kalibrační křivky stanovení buprenorfinu v krvi pomoci VeriSpray technologie
Obr. 3: Ukázka kalibrační křivky stanovení buprenorfinu v krvi pomoci VeriSpray technologie.

   Zajímavé podrobnosti najdete v přiložené brožuře a specifikačním listu. Kontaktujte nás, prosím, pro více informací!
Ke stažení: