NOVINKA – IC kolona Dionex IonPac AS32-Fast-4μm

Představujeme novou aniont-výměnnou kolonu pro iontovou chromatografii Thermo Scientific Dionex IonPac AS32-Fast-4μm pro analýzu slabě polárních hydrofobních aniontů, polysulfonovaných aromátů, polythionátů, aromatických barviv, pigmentů, persulfátu a chloristanu v komplexních matricích. Díky unikátní selektivitě dochází k eluci chloristanů před sírany, což umožňuje stopovou analýzu chloristanů v matricích s vysokým obsahem chloridů, uhličitanů a síranů.

Dionex IonPac AS32-Fast 4μm je dostupná ve formátu „standard bore“ (průměr 4 mm) a „microbore“ (průměr 2 mm), obě v délce 150 mm. Kolona je kompatibilní s eluenty s podílem 0-100% organické složky a je možné ji použít v rozsahu pH 0-14.  Kolona generuje zpětný tlak přes 3000 psi, je tedy nutné ji použít s HPIC systémy Integrion , ICS 5000+ nebo ICS 6000 .

Obr. 1: Analýza aromatických sulfonátů, pigmentů a barviv na koloně Dionex IonPac AS32-Fast-4μm

Obr. 1 – Analýza aromatických sulfonátů, pigmentů a barviv na koloně Dionex IonPac AS32-Fast-4μm

Obr. 2: Analýza polythionátů na koloně Dionex IonPac AS32-Fast-4μm 4 x 150 mm

Obr. 2 – Analýza polythionátů na koloně Dionex IonPac AS32-Fast-4μm 4 x 150 mm

Obr. 3: Isokratická separace chloristanu v matrici s vysokým obsahem síranů na koloně Dionex IonPac AS32-Fast- 4μm 4 x 150 mm

Obr. 3 – Isokratická separace chloristanu v matrici s vysokým obsahem síranů na koloně Dionex IonPac AS32-Fast- 4μm 4 x 150 mm

Pro více informací kontaktujte naše specialisty, případně si stáhněte produktový manuál - zde.