NOVINKA – IC kolona 4 um pro analýzu aniontů ve vzorcích s vysokou iontovou silou

Představujeme Vám novou IC kolonu Thermo Scientific Dionex IonPac AS29-Fast-4um s použitím uhličitanové mobilní fáze ideální pro analýzu aniontů ve vzorcích s vysokou iontovou silou.

  • Rychlá izokratická separace běžných anorganických aniontů do deseti minut
  • Analýza vzorků s vysokou iontovou silou (včetně nasycených CO2) bez ovlivnění detekce ostatních iontů
  • Robustní stacionární fáze tolerantní vůči kyselým a bazickým vzorkům bez předúpravy

Obr. 1: Analýza modelového vzorku s vysokou iontovou silou na koloně 4 x 150 mm

Obr. 1: Analýza modelového vzorku s vysokou iontovou silou na koloně 4 x 150 mm

Obr. 2: Analýza průmyslového vzorku s kyselinou sírovou na koloně 4 x 150 mm

Obr. 2: Analýza průmyslového vzorku s kyselinou sírovou na koloně 4 x 150 mm

Pro více informací kontaktujte naše specialisty, případně si stáhněte produktový manuál .