Výrobce špičkových vědeckých i rutinních přístrojů Thermo Fisher Scientific přichází s novým, efektivním sběračem frakcí pro využití u HPLC/UHPLC UltiMate 3000 a Vanquish! Fraction Collector FT/F je určen nejen pro sběr větších objemů, ale také umožňuje sběr do širokého množství vialek a mikrotitračních destiček. Své využití tak jistě najde u purifikace širokého spektra vzorků, nejenom proteinů, ale také enzymů a aktivních farmaceutických látek.
   Sběrač je integrován s oblíbeným softwarem Chromeleon a je tak kompatibilní v širokém záběru laboratorního využití. Umožňuje při analýze výběr různých frakcí na základě retenčních časů i charakteristik chromatografických píků. Pro látky citlivé na teplo je velkou výhodou možnost chlazení sběrače a ocenitelné je též biokompatibilní provedení a jednoduché softwarové ovládání.

Pro více informací prosím kontaktujte naše obchodní zástupce.

Specifikace produktu ke stažení zde.

sběrač frakcí pro HPLC/UHPLC UltiMate 3000 a Vanquish!