Mikroeluční SPE Solau

Trend v bioanalýzách se vyvíjí směrem k metodám, které poskytují vysoký stupeň citlivosti a reprodukovatelnosti s klesajícím množstvím vzorku. Thermo Scientific proto představuje SOLAµ solid phase extraction (SPE) mikroeluční destičky.

Thermo Scientific SOLAμ destičky 01.jpg

Thermo Scientific SOLAμ destičky jsou určeny pro bioanalytické a klinické analytiky, kteří vyžadují čistější, vysoce reprodukovatelnou a robustní extrakci a zároveň velmi malé objemy vzorků. SOLAµ dosahuje těchto požadavků díky jedinečné a inovativní bezfritové SPE technologii, která byla oceněna 1. místem na G.I.T. Innovations Award 2012 v kategorii D.

SOLAμ SPE vzniká spojením polyetylenové frity a stacionární fázi. To zmírňuje problémy způsobené pohybem stacionární fáze, které mohou způsobit špatnou reprodukovatelnost ve výsledcích.

SOLAμ SPE jsou k dostupné ve formátu 96-jamkových destiček a následujících náplní: SOLAμ HRP (reverzní fáze), SOLAμ SCX (více-modální silný katex), SOLAμ SAX (více-modální silný anex), SOLAμ WCX (více-modální slabý katex) a SOLAμ WAX (více-modální slabý anex).

Thermo Scientific SOLAμ destičky 02.jpg
03.jpg

SOLAμ zaručuje:
  • zvýšení citlivosti díky menším elučním objemům (až 20x vyšší citlivost)
  • možnost extrakce vzorku o velmi malém objemu
  • zvýšená stabilita biomolekul způsobená redukcí adsorpce a solvatace
  • ideální použití pro široké rozmezí objemů roztoků (5-500 µL)

Ke stažení

Improving sensitivity with SOLAμ for analytes susceptible to issues during pre-concentration dry down.pdf
SOLAμ for pre-analysis sample concentration.pdf
SOLAμ for reduced sample volume analysis.pdf
SOLAμ SPE plates technical guide.pdf

V případě dotazů nás kontaktujte: rajcanova@pragolab.cz