Nejnovější ICP-MS aplikace z oblasti polovodičů

12. 8. 2014 
Stáhněte si nejnovější Aplikační listy a informace o analýzách, schopnostech a aplikacích ICP-MS iCAP Q v oblasti analýz materiálů v laboratořích, průmyslu a výzkumu polovodičů.

  • stanovení ultrastopových koncentrací prvků v kyselině chlorovodíkové – 'Semiconductor Grade Hydrochloric Acid' s použitím Thermo Scientific iCAP Qs ICP-MS – download
  • stanovení ultrastopových koncentrací prvků v kyselině sírové – 'Semiconductor Grade Sulfuric Acid' s použitím Thermo Scientific iCAP Qs ICP-MS – download
  • přímé stanovení ultrastopových koncentrací v kyselině fluorovodíkové – 'Semiconductor Grade Hydrofluoric Acid HF (48%)' použitím Thermo Scientific iCAP Qs ICP-MS – download
Aplikační listy  ICP-MS z oblasti polovodičů 01  Aplikační listy  ICP-MS z oblasti polovodičů 02  Aplikační listy  ICP-MS z oblasti polovodičů 03

ICP-MS iCAP Qs od Thermo Scientific dosahuje exelentní analytické výkonnosti pro ultrastopové stanovení koncentrací kovů v různých vzorcích a reagentech. Svou flexibilitou a možnosti měření v různých analytických módech je ideálním nástrojem a prostředkem pro účinné, přesné a správné analýzy v polovodičových laboratořích.

Získejte volně informační materiály od Thermo Scientific nebo nás přímo kontaktujte a objednejte si návštěvu našich obchodníků!

Máte-li jakékoliv otázky, kontaktujte nás přímo na janderka@pragolab.cz nebo namestekjr@pragolab.cz .