MSPac DS-10 – nové odsolovací kolonky – akční sleva 25 %

Nové odsolovací kolonky Thermo Scientific MSPac DS-10 redukují kontaminaci pozadí a šum, často viditelný při LC/MS analýzách vzorků obsahujících netěkavé soli. Odstranění těchto solí před analýzou zlepší odezvu analytu, zvýší citlivost a zajistí dosažení spolehlivější identifikce v MS. Předkolonky mohou být použity samostatně nebo v kombinaci s analytickou kolonou.

MSPac1.png
Obr. 1 MSPac DS-10

MSPac DS-10 (5 µm, divinylbenzen-pryskyřice) mají schopnost zadržet proteiny, zatímco soli a hydrofilní složky matrice jsou eluovány z kolonky s vodnou mobilní fází. Velké póry umožňují použití vysokých průtoků při nízkých teplotách a nízkých zpětných tlacích.
Velkokapacitní odsolovací kolonky jsou určeny pro on-line odstranění solí z biologických vzorků před LC/MS analýzou na reverzní fázi. Díky velké kapacitě jsou tyto kolonky vhodné pro identifikaci a kvantifikaci v klinickém výzkumu, výzkumu biomarkerů a aplikacích systémové biologie.

MSPac2%20Tabulka.png

Další informace naleznete na níže uvedených odkazech. S jakýmikoliv dotazy či žádostí o cenovou nabídku se na nás neváhejte obrátit ( eliasova@pragolab.cz ).

Ke stažení:
Brožura
Aplikační listy