UV-Vis Nanodrop

O produktu

Přístroje NanoDrop jsou kompaktní, mikroobjemové UV-Vis spektrofotometry a fluorospektrometry malých rozměrů umožňující měření vzorků v malých objemech již od 0,5 µl a tedy s krátkými optickými dráhami. Šetří drahý spotřební materiál a omezují nutnost ředění. Jsou vhodné pro měření vzorků, které jsou k dispozici v malých objemech a pro vzorky o vyšších koncentracích. Inovativní vzhled a předprogramované měřící metody zjednodušují práci na pouhé pipetování vzorku na podstavec, měření a čištění ubrouskem. Vysoce leštěná nerezová ocel podstavců zamezuje vzájemnému překryvu vzorků. Důležitá je i vysoká rychlost sejmutí celého spektra ve vysokém rozlišení, díky CCD detektoru s 2048 elementy.

NanoDrop ONE/ONEc

Nový mikroobjemový spektrofotometr s dotykovou obrazovkou s operačním systémem Android umožňující plné ovládání i zobrazování dat zcela bez použití počítače.
Díky automatickému nastavení optimální délky optické dráhy nevyžaduje NanoDrop One předchozí znalost koncentrace vzorku a díky, nyní ještě lepším, koncentračním limitům je vhodný pro vysoce koncentrované vzorky bez potřeby jejich ředění.
NanoDrop One využívá inteligentní technologii Thermo Scientific™ Acclaro™. Ta pomocí sofistikovaných algoritmů rozeznává kontaminanty ve vzorku a počítá korigované koncentrace. Dále pomocí senzorů a digitální analýzy obrazu zjišťuje přítomnost bublin nebo jiných anomálií ve vzorku a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu informující o kvalitě vzorku s následnou možností využití technické podpory k řešení problémů.

 • Vzorky od 1 µl
 • Dotykový displej se systémem Android
 • Xenonová výbojka jako světelný zdroj
 • CCD detektor s lineárním polem 2048 elementů
 • Rozsah vlnových délek 190-850 nm
 • Detekční limit 
  Mikrokapka: 2 ng/μl (dsDNA); 0,06 mg/ml (BSA)
  Kyveta: 0,2 ng/μl (dsDNA); 0,006 mg/ml (BSA)
 • Maximální koncentrace
  Mikrokapka: 27 500 ng/μl (dsDNA); 820 mg/ml BSA
 • Doba měření 8 s
 • Rozměry 20 x 25,4 x 32,3 cm; váha 3,6 kg

Spektrofotometr NanoDrop 2000c

 • Spektrofotometr pro měření v mikrokapce i v kyvetě v jednom přístroji.
 • Vysoká přesnost a reprodukovatelnost
 • Vzorky od 0,5 µl
 • Rozsah vlnových délek 190-840 nm
 • Xenonová výbojka jako zdroj světla
 • CCD detektor s lineárním polem s 2048 elementy
 • Rozměr 14 x 20 cm; váha 2,1 kg
 • Vlastní metody, nastavitelný vzhled reportů a exportovaných dat
 • Doba měření pod 5 s

Mikrokapka

 • Detekční limit 2 ng/μl (dsDNA)
 • Maximální koncentrace 15 000 ng/μl (dsDNA)

Kyveta 

 • Detekční limit 0,4 ng/μl (dsDNA)
 • Maximální koncentrace 750 ng/μl (dsDNA)
 • Vyhřívání (37 ± 0,5°C)
 • Míchání 150 – 850 rpm
 • Křemenné i jednorázové kyvety
 • Délka optické dráhy 10, 5, 2, 1 mm


Spektrofotometr NanoDrop 2000

Alternativní volba mikroobjemového spektrofotometru pro laboratoře s potřebou měřit pouze v mikrokapce. Stejný systém jako u NanoDropu 2000c se stejnou přesností a reprodukovatelností, plně spektrální analýzou a všemi ostatními vlastnostmi, pouze bez možnosti měření v kyvetě.

 • Vysoká přesnost a reprodukovatelnost
 • Vzorky od 0,5 µl
 • Rozsah vlnových délek 190-840 nm
 • Xenonová výbojka jako zdroj světla
 • CCD detektor s lineárním polem 2048 elementů
 • 14 x 20 cm, váha 2 kg
 • Vlastní metody, nastavitelný vzhled reportů a exportovaných dat
 • Doba měření pod 5 s
 • Detekční limit 2 ng/μl (dsDNA)
 • Maximální koncentrace 15 000 ng/μl (dsDNA)

Spektrofotometr NanoDrop 8000

Mikroobjemový spektrofotometr s vyšší výkonností díky UV-Vis měření absorbance až 8 vzorků v jednom měřícím cyklu. Vzorky se nanášejí pomocí osmikanálové pipety na lineárně řazené podstavce pro mikrokapky. Pro zamezení chyby při pipetování pomáhá světelný indikátor aktuální pozice.

 • Vzorky od 1 µl
 • Až 8 vzorků najednou
 • Xenonová výbojka jako světelný zdroj
 • CCD detektor s lineárním polem 2048 elementů
 • Rozsah vlnových délek 220-750 nm
 • Detekční limit 2,5 ng/μl (dsDNA)
 • Maximální koncentrace 3700 ng/μl (dsDNA)
 • Doba měření méně než 20 s
 • Rozměry 24 x 32 cm; váha 3,4 kg

Fluorospektrometr NanoDrop 3300

Fluorospektrometr pro mikroobjemovou fluorescenční analýzu. Detekční limity tohoto přístroje jsou až o jeden řád nižší než u klasických fluorospektrometrů. Díky širokému rozsahu excitačních vlnových délek lze z jednoho vzorku získat emisní profily více fluoroforů najednou, není třeba měnit filtry nebo používat monochromátor.

 • Vzorky od 1 µl
 • Rozsah vlnových délek 400-750 nm
 • LED diody jako zdroje světla:
  • UV (365 nm)
  • modrá (470 nm)
  • bílá (460-650 nm)
 • CCD detektor s lineárním polem 2048 elementů
 • Detekční limit < 1 fmol fluoresceinu
 • Doba měření 2-10 s
 • Rozměry 14 x 20 cm; váha 1,5 kg