GPX1500 VIAL PHARMA

O produktu

Mnoho parenterálních léků se plní do skleněných nádob, jako jsou ampulky, vialky apod. Léky s citlivostí na kyslík musí mít velmi nízký obsah zbytkového kyslíku. Často se při aseptickém plnění používá dusík. Pro ještě hlubší snížení obsahu kyslíku se používá při plnění cyklus dusík/vakuum.

Předpisy GMP (Good Manufacturing Practice) požadující ověření účinnosti takových procesů. Přístroj GPX1500 Vial PHARMA umožňuje přesné a rychlé nedestruktivní měření zbytkového kyslíku v horním prostoru ampule.

Popis aplikace

Speciální držák lahvičky se instaluje velmi snadno a bez použití dalších nástrojů. Lahvička se následně umístí do držáku. Měření se spustí pomocí dotykové obrazovky a laserový paprsek prochází horním prostorem lahvičky, aby tak provedl nedestruktivní a přesné měření zbytkového kyslíku v horním prostoru lahvičky pomocí TDLAS. Pro přesnější měření se lahvička musí opakovaně vyjmout a zasunout do držáku a takto provedeme měření alespoň několikrát. Obvyklá přesnost stanovení O2 se pohybuje +/- 0,03 %.