GPX1500 FILM PHARMA

O produktu

Ve farmaceutickém balení se často používají IV vaky. Některé produkty vyžadují nízkou hladinu kyslíku, aby byla zachována jejich stabilita a skladovatelnost. Proto je vzduch, a tedy i kyslík během balení odstraněn propláchnutím vaku dusíkem. Statistická kontrola obsahu kyslíku je součástí postupů GMP pro zajištění kvality plnění vaků.

Tradiční metody vyžadují odebrání vzorku plynu z horního prostoru IV vaku. Takové metody jsou destruktivní a zvyšují riziko znehodnocení produktu. Navíc tento standardní proces zvyšuje nákladovost celé operace a také může vnést chyby operátora. Přístroj GPX1500 FILM PHARMA tyto problémy a rizika řeší a nabízí nedestruktivní analýzu obsahu zbytkového kyslíku ve farmaceutických sáčcích a vacích. 

Popis aplikace

Infuzní vak či obecně jakýkoliv farmaceutický sáček se umístí do polohy pro vzorek, měření se spustí pomocí dotykové obrazovky a po několika sekundách se zobrazí obsah kyslíku v headspace. Vak (sáček) se vyjme a znovu změří. Obvykle se provádí až 20 měření, přičemž hodnoty se automaticky zaznamenají a spočítá se z nich průměrná hodnota obsahu kyslíku. Infuzní vak není pak tímto měřením nijak poškozen.