GPX1500 FILM FOOD

O produktu

V potravinářském průmyslu se široce používá balení potravin s modifikovanou atmosférou (MAP) k zaručení čerstvosti a trvanlivosti. Ověření procesu MAP je monitorováno pomocí odběru vzorků, které jsou pak analyzovány v laboratoři. Jedná se tak o destruktivní metody, které výrobek poškodí. Přístroj GASPOROX GPX1500 FILM FOOD stanovuje koncentrace plynů nedestruktivním způsobem. Navíc tato laserová metoda Headspace Analyzer (HSA) nevyžaduje žádnou speciální přípravu vzorku.

Popis aplikace

GPX1500 FILM FOOD je velmi kompaktní a jednoduchý. Umožňuje spolehlivou kontrolu kvality jak na výrobní lince, tak i v laboratoři. S dobou testování kratší než 10 sekund umožňuje efektivní testování zabalených potravin. Přístroj je navržen tak, aby byl schopen měřit koncentrace plynů v malých objemech headspace (až jen 3 ml).

Přístroj podporuje několik typů průhledných flexibilních obalů, potravinových folií, termo-obalů a mnoho dalších, aniž by bylo nutné provádět speciální přípravu vzorků. GPX1500 FILM FOOD lze použít také k systematické studii trvanlivosti potravin nebo k jejich okamžité namátkové kontrole. K dispozici je jak měření O2 , tak i CO2.