GASSPECT H2O BAR SENZOR

O produktu

Nápoje lze plnit do různých typů obalů, jako jsou skleněné lahve, PET lahve, laminované kartony, sáčky a bag-in-box, v závislosti na typu nápoje. Jedním z důležitých faktorů v procesu kontroly kvality může být ověření dusíku v headspace. Konkrétně PET lahve se používají pro většinu druhů nápojů. Redukce plastového materiálu na výrobu PET lahví má sice pozitivní vliv na hmotnost, cenu a snížení množství odpadu, ale na druhou stranu bývají lahve pak měkké a manipulace s nimi se stává obtížnější. Nesycené nápoje nevytvářejí přetlak a s lahvemi by pak nebylo možné bezpečně manipulovat. V praxi se před uzavřením takové láhve aplikuje kapka kapalného dusíku, aby se vytvořil požadovaný přetlak. GASSPECT nabízí 100 % kontrolu každé láhve na plnicí lince. Ověření tlaku v láhvi potvrzuje správnou aplikaci kapalného dusíku a detekuje vady a netěsnosti láhve.

Popis aplikace

Láhve jsou přepravovány na kruhovém dopravníkovém systému a prochází laserovým paprskem senzoru. Laserové světlo prochází skrz horní prostor láhve, kde je analyzována absorpce vodní párou. Tím lze pak stanovit přepočtem přesně hodnotu tlaku v láhvi.