ELMO – Systém pro přípravu vzorků pro TEM

O produktu

Přístroj ELMO umožňuje modifikovat povrchové vlastnosti (hydrofilní nebo hydrofobní) pozitivně či negativně nabitých) vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii (TEM) za účelem optimalizace adsorpce. TEM uhlíkové nosné fólie jsou hydrofobní, ošetření doutnavým výbojem ve vzduchové atmosféře učiní povrch uhlíkové fólie záporně nabitý a hydrofilní což usnadní adsorpci vodných roztoků.

Zhášení výboje

Pomocí působení amylaminu a doutnavého výboje lze udržet hydrofobní vlastnosti uhlíkové folie a nabít povrch pozitivně, čímž je usnadněna adsorpce záporně nabitých molekul (např. nukleových kyselin). Výsledkem jsou významně kvalitnější a reprodukovatelnější výsledky TEM.

Virové kapsidy

Systém je založený na metodě J. Dubocheta implementovaný J. C. Homem a vyvinutý ve spolupráci s laboratořemi IGBMC a ICS. Jedná se o technologii Cordouan Technologies.

Povrchová modifikace

Odkaz na produkt:

ELMO