Cordouan

cordouan.png

Cordouan Technologies SAS je společnost zabývající se vývojem a výrobou unikátních zařízení pro analýzu nanočástic - jejich velikostí, zeta potenciálu, stability, koncentrace. Unikátní technika umožňuje sledovat velikost a koncentraci nanočástic u vodných roztoků při koncentracích až 104 částic na ml. V případě metody DLS nabízí jedinečný způsob měření in-situ.

Odkaz na stránky dodavatele: Cordouan Technologies SAS